INTERAKCIJA SA MAPOM

- Možete zumirati tako što držite pritisnut taster Shift i levim dugmetom miša označite polje koje želite da zumirate

- Možete zumirati dvostrukim klikom levim dugmetom miša

- Možete zumirati i odzumirati pomoću scroll dugmeta na mišu

- Možete zumirati i odzumirati pomoću klizača u gornjem levom uglu mape

- Možete promeniti satelitske podloge pomoću BING i ESRI dugmeta u gornjem desnom uglu mape

- Možete pomerati mapu pomoću levog tastera miša

- Možete pomerati mapu pomoću strelica na tastaturi

IDENTIFIKACIJA

- Informacije o lokaciji dobijate levim klikom na lokaciju.

- Lokacije su označene crvenom bojom.

- Da bi ste dobili informacije o lokaciji potrebno je dovoljno zumirati lokaciju.

GDiGISDATA